THPT_FPT_Trien lam PDP 111

Công thức hạnh phúc của FSchoolers: Chia nỗi buồn, cộng niềm vui, nhân yêu thương, trừ sợ hãi

Giải các bài toán đầy ắp những con số là việc mà mỗi học sinh trải qua suốt 12 năm học, thế nhưng liệu ai đã thử “tính toán” cảm xúc của mình chưa? Việc nắm bắt cảm xúc chính là chìa khóa để ta thấu hiểu bản thân mình, vì thế FSchool đã đưa…

  • ĐĂNG KÝ NGAY