thpt_fpt_nguyenthiquynhtrang

Cô Nguyễn Thị Quỳnh Trang – Giáo viên Sinh học

Chức danh: Giáo viên Sinh học Email: TrangNTQ2@fpt.edu.vn Trình độ học vấn: Cử nhân đại học, chuyên ngành Sư phạm Sinh học, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội Kinh nghiệm công tác: Từ tháng 4/2014 đến tháng 8/2014: Nhân viên Công ty TNHH và phân phối sản phẩm cao cấp LPD Từ tháng 8/2014 đến…

  • ĐĂNG KÝ NGAY