THPT_FPT (6)

Sẽ thật đáng tiếc nếu bỏ qua những quyền lợi này khi trở thành học sinh trường F

Nếu bạn bỏ qua những quyền lợi này khi còn ngồi trên giảng đường của trường THPT FPT thì quả thật đáng tiếc. Các FSchooler đã khám phá hết chưa? 1. Thoả sức tham gia trải nghiệm các Câu lạc bộ theo sở thích Sinh hoạt câu lạc bộ là một hoạt động không nằm…

  • ĐĂNG KÝ NGAY