THPT_FPT1

Xoay sở với cú sốc tại FSchool

Khi vào FPT em bị sốc về môi trường sống tập thể, về việc tuân thủ giờ giấc và tuân thủ các quy định khác. Cô có thể giúp em vượt qua không?                                            …

  • ĐĂNG KÝ NGAY