thpt-fpt-steven-hawking-(3)

Lời dặn của thiên tài vật lý với con gái nuôi người Việt

Chị Nguyễn Thị Thu Nhàn chia sẻ rằng, những lời cha nuôi dạy mình có ảnh hưởng rất nhiều đến sự tính cách, suy nghĩ của bản thân sau này. Sự tình cờ hạnh phúc Ngày 14/3, nhà vật lý thiên tài, một bộ óc vĩ đại của nhân loại, Stephen Hawking, qua đời ở tuổi…

  • ĐĂNG KÝ NGAY