DSC06822

Lớp Nhái Bén và những điều ‘đọng’ lại

Dù lớp Viết báo Nhái Bén đã diễn ra được 2 buổi nhưng vẫn có nhiều bạn muốn chia sẻ cảm nhận về lớp, về cách dạy cũng như về cô giáo dễ thương, thông minh. Lớp học không có “vắng”, “đủ” Ngày đầu tiên đến lớp, hẳn ai cũng sẽ có nhiều cung bậc…

  • ĐĂNG KÝ NGAY