THPT_FPT_Co_so_vat_chat116

Quy định tài chính năm 2019 đối với học sinh trường THPT FPT Hòa Lạc

Ban hành theo Quyết định số 264/QĐ-ĐHFPT ngày 01/03/2019 của Hiệu trưởng Trường Đại học FPT. 1. Phí ghi danh, phí nhập học, học phí, sách giáo khoa 1.1. Phí ghi danh: Là khoản phí học sinh đóng sau khi trúng tuyển và xác định sẽ theo học tại THPT FPT, là tiêu chí ưu tiên…

  • ĐĂNG KÝ NGAY