6

Học sinh được đào tạo Kỹ năng làm việc nhóm

Đào tạo Kỹ năng làm việc nhóm là một trong những nội dung đầu tiên thuộc Chương trình đào tạo kỹ năng mềm được đưa vào giảng dạy tại Trường THPT FPT. Khóa học diễn ra trong 4 buổi, bắt đầu từ ngày 20/8. Mục tiêu của khóa học nhằm giúp học sinh hiểu khái…

  • ĐĂNG KÝ NGAY