thpt_fpt_giao_vien

Thầy Trần Quốc Phương – Giám thị học đường

Chức danh: Giám thị học đường Email: PhuongTQ@fpt.edu.vn Trình độ học vấn: Trung cấp chuyên nghiệp Mục tiêu công tác: Đảm bảo kỷ luật giảng đường, quản lý học sinh “tự do trong khuôn khổ”.

  • ĐĂNG KÝ NGAY