THPT_FPT_Em có nhận ra

Bức thư chưa gửi – Em có nhận ra…

Khi những ánh nắng mùa hạ nhảy múa trên xứ sở Hola, khi hoa vàng đã lấm tấm trên thảm cỏ, khi ánh chiều đổ vàng hơn trên đường 30m, thầy biết, đã sắp đến khoảnh khắc ấy… Trên mỗi chặng đường em qua, cơ duyên để chúng ta được gặp gỡ trong cuộc đời…

  • ĐĂNG KÝ NGAY