THPT_FPT_thu_gom_sach_cu1

Chiến dịch “Thu gom sách cũ” CLB IDo: Khi những cuốn sách không chỉ chứa đựng tri thức

Đến hẹn lại lên, cứ đến mùa bế giảng, các bạn học sinh FPT School lại “khăn gói” tất cả đồ đạc tại trường để mang về nhà: nào quần áo, đồ dùng và tất nhiên là cả khối lượng sách khổng lồ trong các tủ locker cá nhân ở giảng đường Beta nữa. Không…

  • ĐĂNG KÝ NGAY