THPT_FPT_giai_thuong

FPT Edu nhận hai giải thương hiệu xuất sắc thế giới

Hai giải thưởng đó là FPT Edu – hạng mục Thương hiệu tổ chức giáo dục xuất sắc và Đại học FPT – trường đại học xuất sắc. FPT Edu là đơn vị giáo dục đầu tiên tại Việt Nam được Tổ chức Thương hiệu châu Á – Thái Bình Dương (Asia Pacific Brands Foundation)…

  • ĐĂNG KÝ NGAY