FSchool -Huong nghiep- Trac nghiem tinh cach (6)

FPT SCHOOL THÍCH ỨNG VỚI NHỮNG THAY ĐỔI CỦA KỲ THI THPT QUỐC GIA 2017

Kỳ thi 2017 sẽ có 5 bài thi bao gồm: Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ, Khoa học Tự nhiên (tổ hợp các môn Vật lí, Hóa học, Sinh học) và Khoa học Xã hội (tổ hợp các môn Lịch sử, Địa lý, Giáo dục công dân). Trong số đó, chỉ bài thi môn Ngữ văn…

  • ĐĂNG KÝ NGAY