a7

Học sinh tranh biện, ôn có thưởng trong giờ Tin học

“Thư viện sách truyền thống có thể bị thay thế bởi các thư viện sách điện tử (e-book) trong vòng 50 năm tới? Cấm Facebook là đúng hay sai? Google có phải là con dao hai lưỡi?”… là một số chủ đề thảo luận nhóm trong những môn Tin học của học sinh lớp 10…

  • ĐĂNG KÝ NGAY