THPT_FPT_nhan_lop8

Khi chúng ta về một nhà…

Chiều ngày 9/8/2018, sau khi có kết quả của bài thi tiếng Anh, các bạn K6 đã được xếp lớp và gặp gỡ giáo viên chủ nhiệm. Đây cũng là buổi sinh hoạt lớp đầu tiên của các bạn ấy. Khoảng 2h chiều, danh sách lớp đã được dán trên bảng tin tại sảnh giảng…

  • ĐĂNG KÝ NGAY