image001

Học sinh đặt mục tiêu cụ thể cho bản thân trong
“Quy ước tu thân”

Xuất phát từ mong muốn của chính các bạn học sinh Fschool về ước mơ thay đổi chính mình, phòng Phát triển cá nhân PDP Trường THPT FPT đã cùng học sinh viết nên bản “Quy ước tu thân” – bản quy ước được hình thành trên tinh thần tự nguyện của các bạn học…

  • ĐĂNG KÝ NGAY