THPT_FPT_So_tuyen (10)

THÔNG BÁO 01: VỀ LỊCH TRÌNH TUYỂN SINH VÀ THỦ TỤC NHẬP HỌC

Kính gửi quý vị phụ huynh, Trường THPT FPT xin chúc mừng quý phụ huynh và các bạn thí sinh đã hoàn thành xong bài thi sơ tuyển của nhà trường. Nhà trường xin thông báo về  lịch trình tuyển sinh và thủ tục nhập học tạm thời năm học 2016 – 2017 như sau. 1….

  • ĐĂNG KÝ NGAY