THPT-FPT-tuyen-thang-100-suat

TRƯỜNG THPT FPT TUYỂN THẲNG 100 HỌC SINH

Năm 2016  trường THPT FPT tuyển thẳng học sinh vào trường bằng hình thức xét tuyển, số lượng chỉ có 100 suất. 1. Đối tượng Đối tượng xét tuyển thẳng trước hết phải đáp ứng các tiêu chuẩn tối thiểu của trường THPT FPT: là học sinh Việt Nam có đủ sức khỏe, tốt nghiệp…

  • ĐĂNG KÝ NGAY