Cac_van_de_toan_cau16

Vấn đề toàn cầu – Chuyện không xa vời

“Con người không có đủ thực phẩm nước uống, động vật đang chết dần với một tốc độ nhanh chóng, môi trường thì ô nhiễm tột độ. Nếu chúng ta không có biện pháp cải thiện thì trái đất sẽ nhanh chóng rơi vào tình trạng tận thế” – đó là chia sẻ của bạn Nguyễn…

  • ĐĂNG KÝ NGAY