thpt-fpt-nhai-ben-edit-7

Nhái bén – Khi FSchooler viết về FSchool

“Nhái bén ấy à, giờ đây đã lớn hơn so với ngày xưa nhiều lắm, cả về chất lượng và diện mạo bên ngoài. Theo thời gian, được chứng kiến các “nhái con” trưởng thành mà bản thân mình cảm thấy tự hào lắm” – thầy Đoàn Mạnh Linh , “cha dượng” của tạp chí Nhái…

  • ĐĂNG KÝ NGAY