Hình ảnh cô gái nhỏ bé Nguyễn Thúy Hoa bên cây đàn guitar làm nhiều người thích thúchool4

Âm nhạc qua lăng kính Fschool

Là kết quả của “Weekend topic” đầu tiên, những câu chuyện, tâm sự, những hình ảnh và tâm trạng của học sinh Fschool trong triển lãm về chủ đề “Âm nhạc” hiện đang trưng bày tại khu giảng đường Fschool đã mang đến không ít xúc cảm của người xem. Weekend Topic là một hoạt…

  • ĐĂNG KÝ NGAY