190926_0626

Chương trình tham quan, tìm hiểu THPT FPT ngày 31/05/2020

Để thuận tiện trong việc tiếp đón và tổ chức chương trình, Trường THPT FPT gửi Quý phụ huynh và học sinh nội dung chương trình, cụ thể như sau: THỜI GIAN TẬP TRUNG & DI CHUYỂN DÀNH CHO PHỤ HUYNH VÀ HỌC SINH ĐI XE BTC 7h30 – 7h45: Phụ huynh check-in, kiểm tra…

  • ĐĂNG KÝ NGAY