Chức danh: Tổ trưởng tổ Tự nhiên
Chức danh: Tổ trưởng tổ Xã hội
Chức danh: Nhóm trưởng nhóm Lịch sử
Chức danh: Trưởng nhóm Kỹ năng mềm, Business, Hướng nghiệp và Tham vấn tâm lý - Phòng Phát triển cá nhân PDP
Chức danh: Tổ trưởng tổ văn phòng 2
Chức danh: Nhóm trưởng nhóm Hóa học
Chức danh: Giáo viên dạy toán

THPT-FPT-giao-vien-quan-nhiem-be-van-hai

Thầy Bế Văn Hải – Giáo viên quản nhiệm

Chức danh: Giáo viên quản nhiệm Email: HaiBV4@fe.edu.vn Trình độ: Cử nhân Sư Phạm Ngữ Văn Kinh nghiệm làm việc: 1 năm là giáo viên môn Ngữ…

Xem tiếp

thpt_fpt_giao_vien_kim_anh

Cô Trần Thị Kim Anh – Giáo viên Toán

Chức vụ: Giáo viên Toán Email: anhttk13@fe.edu.vn Trình độ: Cử nhân trường Đại học sư phạm Hà nội Kinh nghiệm làm việc: Từ 2016 – nay:…

Xem tiếp

thpt-fpt-giao-vien-kieu-duc-thai

Thầy Kiều Đức Thái – Giáo viên quản nhiệm

Chức danh: Giáo viên quản nhiệm Email: thaikd@fpt.edu.vn Trình độ học vấn: Cử nhân đại học, chuyên ngành SP Vật Lý, trường ĐHSP Thái Nguyên Kinh…

Xem tiếp