thpt-fpt-doi-ngu-giao-vien-6-copy

Cô Trần Thị Duyên – Giáo viên Tiếng Anh

Chức danh: giáo viên Tiếng Anh Email: duyentt@fpt.edu.vn Trình độ: cử nhân sư phạm tiếng Anh- trường ĐH Ngoại Ngữ-  ĐH Quốc gia Kinh nghiệm: 2015-2017:…

Xem tiếp

THPT_FPT-giao-vien

Cô Nguyễn Thị Phương Thảo – Giáo viên Vật Lý

Chức danh: Giáo viên Vật Lý Email: thaontp59@fe.edu.vn Trình độ học vấn: Tốt nghiệp cử nhân đại học, chuyên ngành Sư phạm Vật lý, Trường…

Xem tiếp

thpt-fpt-doi-ngu-giao-vien-3-copy

Cô Trần Thị Thủy – Giáo viên Tiếng Anh

Chức danh: Giáo viên Tiếng Anh Email: thuytt67@fe.edu.vn Trình độ: Cử nhân – tốt nghiệp trường Đại học ngoại ngữ – ĐHQGHN Kinh nghiệm: Đã có kinh…

Xem tiếp

thpt-fpt-doi-ngu-giao-vien-2-copy

Cô Đoàn Thị Vành Khuyên – Giáo viên GDCD

Chức danh: Giáo viên GDCD Email: khuyendtv@fpt.edu.vn Trình độ: Cử nhân – Đại học Sư phạm Hà Nội Kinh nghiệm công tác: 2014 – 2015: giáo viên…

Xem tiếp

thpt-fpt-doi-ngu-giao-vien-3-copy

Cô Nguyễn Thị Thanh Vân – Giáo viên Ngữ văn

Chức danh: Giáo viên Ngữ Văn Email: vanntt5@fpt.edu.vn Trình độ học vấn: Cử nhân – Tốt nghiệp trường ĐH Sư phạm Hà Nội Kinh ngiệm công…

Xem tiếp

thpt_fpt_tham-sinh

Cô Nguyễn Thị Thắm – Giáo viên Sinh học

Chức danh: Giáo viên Sinh học Email: ThamNT2@fpt.edu.vn Trình độ: Tốt nghiệp Đại học Hồng Đức Quá trình làm việc: Từ năm 2014 – nay: Giáo viên…

Xem tiếp

thpt_fpt_leduykhanh

Thầy Lê Duy Khánh – Giáo viên quản nhiệm

Chức danh: Giáo viên quản nhiệm Email: KhanhLD3@fe.edu.vn Trình độ: Cử nhân Cao đẳng Quản lý đất đai Quá trình làm việc: Từ tháng 4/2017 – nay:…

Xem tiếp

img_1472a

Cô Nguyễn Hoàng Thảo – Cán bộ Truyền thông

Chức danh: Cán bộ Truyền thông Email: thaonh4@fe.edu.vn Trình độ: Cử nhân ngành Quan hệ Quốc tế và Thạc sĩ Quản trị Truyền thông, Học…

Xem tiếp

thpt_fpt_tranthithuyhang

Cô Trần Thị Thúy Hằng – Giáo vụ

Chức danh: Cán bộ hành chính Email: hangttt31@fpt.edu.vn Trình độ: Cử nhân chuyên ngành Kế toán, Trường Đại học Tài chính – Marketing Thành phố Hồ…

Xem tiếp

thpt_fpt_chuthihatrang

Cô Chu Thị Hà Trang – Giáo vụ

Chức danh: Giáo vụ Email: TrangCTH5@fe.edu.vn Trình độ: Cử nhân Đại học Kinh tế quốc dân Kinh nghiệm:  2013-2014: Cán bộ tại Tổ hợp giáo dục TOPICA…

Xem tiếp