thpt_fpt_vuong_mai_lan

Cô Vương Mai Lan – Giáo viên quản nhiệm

Chức danh: Giáo viên quản nhiệm Email: LanVM@fe.edu.vn Trình độ: Cử nhân Đại học Sư phạm thể dục thể thao. Kinh nghiệm: Năm 2012: Làm việc…

Xem tiếp

thpt_fpt_giao_vien-an_linh

Cô Nguyễn Thị An Linh

Chức danh:  Giáo viên Ngữ Văn Email: linhnta@fpt.edu.vn Trình độ học vấn: Cử nhân khoa Ngữ Văn –  Đại học sư phạm Hà Nôi. Quá trình làm…

Xem tiếp

thpt_fpt_tranhainam

Thầy Trần Hải Nam – Giáo viên quản nhiệm

Chức danh: Giáo viên quản nhiệm Email: NamTh30@fe.edu.vn Trình độ: Cử nhân Cao đẳng – Công nghệ kỹ thuật ô tô Kinh nghiệm: 15/8/2016 – nay:…

Xem tiếp

thpt_fpt_hoxuanhieu

Thầy Hồ Xuân Hiếu – Giáo viên quản nhiệm

Chức danh: Giám thị ký túc xá, giáo viên quản nhiệm Email: HieuHX@fe.edu.vn Trình độ: Kỹ sư Khoa học máy tính Kinh nghiệm: 2013 – 2016:…

Xem tiếp

thpt_fpt_kieuvanvinh

Thầy Kiều Văn Vinh – Giáo viên quản nhiệm

Chức danh: Giáo viên quản nhiệm Email: VinhKV@fe.edu.vn Trình độ: Cử nhân Đại học-Sư phạm giáo dục thể chất Kinh nghiệm: 2015 -2016: Làm việc tại…

Xem tiếp

thpt_fpt_buivantoan

Thầy Bùi Văn Toản – Giáo viên quản nhiệm

Chức danh: Giáo viên quản nhiệm Email: ToanBV2@fe.edu.vn Trình độ: Cử nhân Đại học-Công nghệ thông tin Kinh nghiệm: 3/2011 – 3/2017: Nhân viên Đài phát…

Xem tiếp

thpt_fpt_pham_van_tung

Thầy Phạm Văn Tùng – Giáo viên quản nhiệm

Chức danh: Giáo viên quản nhiệm, khối trưởng Khối 10 Email: TungPV6@fe.edu.vn Trình độ: Cử nhân Học viện Quản lý giáo dục Kinh nghiệm: 2015 -2017:…

Xem tiếp

thpt_fpt_doi-ngu-giao-vien5

Cô Phạm Diệu Linh – Cán bộ tuyển sinh

  Chức danh: Cán bộ tuyển sinh Email: LinhPD2@fpt.edu.vn Trình độ: Cử nhân đại học FPT Kinh nghiệm:  Từ tháng 4/2016: Cán bộ tuyển sinh trường THPT…

Xem tiếp

thpt_fpt_doi-ngu-giao-vien4

Thầy Trương Quang Chính – Cán bộ tuyển sinh

Chức danh: Cán bộ tuyển sinh Email: ChinhTQ@fpt.edu.vn Trình độ: Cử nhân đại học Quốc Gia TP.HCM Kinh nghiệm: 2009 – 2011: Phòng kinh doanh dự án…

Xem tiếp

thpt_fpt_doi-ngu-giao-vien-3

Cô Lê Thị Vân Anh – Cán bộ tuyển sinh

Chức danh: Cán bộ tuyển sinh Email: AnhLTV@fpt.edu.vn Trình độ:  Cử nhân đại học Kinh tế Quốc dân Kinh nghiệm:  Từ tháng 4/2013: cán bộ tuyển…

Xem tiếp