thpt-fpt-nguyen-thi-thu

Cô Nguyễn Thị Thư – Giáo viên quản nhiệm

Chức danh: Giáo viên quản nhiệm Email: ThuNT4@fpt.edu.vn Trình độ học vấn: Cử nhân Đại học, chuyên ngành Huấn luyện thể thao, Trường ĐH Thể dục…

Xem tiếp