Trang chủ » Tập đoàn FPT

FPT – TẬP ĐOÀN CÔNG NGHỆ HÀNG ĐẦU VIỆT NAM vươn tầm thế giới

Doanh thu

tỷ đồng (2020)

Nhân sự

người

Hiện diện tại

quốc gia
lĩnh vực

3 lĩnh vực hoạt động và 5 đơn vị thành viên liên kết

Screen Shot 2021-04-15 at 12.43.04 AM