FPT – TẬP ĐOÀN CÔNG NGHỆ HÀNG ĐẦU VIỆT NAM vươn tầm thế giới

Doanh thu

tỷ đồng (2019)

Nhân sự

người

Hiện diện tại

quốc gia
châu lục

4 lĩnh vực hoạt động và 7 đơn vị thành viên liên kết

Frame 1