Lớp: 12A3
Honor Student năm học 2019 – 2020
Lớp: 12A1
Thành viên CLB Robotics - Đại diện VN tham dự giải robot thế giới FIRST Global Challenge 2018
Lớp: 12A7
Đại diện FPT School giành HCV phát minh và sáng chế thế giới
Lớp: 12A1
Honor Student năm học 2018 - 2019 - Chủ tịch CLB F-Event
Lớp: Cựu học sinh
Học bổng 100% Đại học British University Vietnam
Lớp: 10A2
Đạt học bổng 70% trường THPT FPT
Lớp: 12A4
Tác giả dự án "Học văn 3D - Người lái đò Sông Đà"

Sorry, we couldn't find any posts. Please try a different search.