THPT_FPT_Hoc_online

Học kỹ năng xây dựng website, phần mềm; làm chủ máy tính miễn phí cùng Đại học Trực tuyến FUNiX

Những kỹ năng sử dụng máy tính cơ bản; học cách bảo vệ bản thân trên Internet; hay làm quen với dòng code đầu tiên để trở thành lập trình viên sẽ được mang đến tới học sinh THPT FPT thông qua chương trình học thú vị này. Sự kết hợp giữa trường THPT FPT…

  • ĐĂNG KÝ NGAY