ảnh bìa Gác Xép

Hấp dẫn cuộc thi kết nối âm nhạc và văn chương

cuộc thi “Your Rhythm” do CLB Gác Xép Band được tổ chức với mong muốn lấy chất liệu và cảm hứng từ tác phẩm văn học và mang đến cho chúng một luồng không khí mới của thời đại hôm nay.

  • ĐĂNG KÝ NGAY