THPT_FPT_Guong-mat-fschooler1

Nguyễn Phương Nam

Honor Student năm học 2019 – 2020
THPT_FPT_guong-mat-Fschooler

Trần Thảo Nguyên

Thành viên CLB Robotics - Đại diện VN tham dự giải robot thế giới FIRST Global Challenge 2018
THPT_FPT_Chuong_sang_tao_the_gioi-576x1024

Trần Văn Chương

Đại diện FPT School giành HCV phát minh và sáng chế thế giới

video

  • ĐĂNG KÝ NGAY